петък, 6 ноември 2009 г.

Японски език - урок 3

В предишния урок се запознахме с изписването на гласните в хирагана - あ、い、う、え、お. В този урок ще продължим със символите от реда К, т.е. сричките, образувани с К.

Първата е か. Изписва се по следния начин:Произнася се ка, като в кака. С нейна помощ можем да изпишем думите:
かお - лице
いか - сепия
かう - купувам
あかい - червено

Следващата сричка е き:


Чете се ки, като в кифла. Думички с нея са:
おおきい - голям
えき - гара
うき - това е японската интерпретация на звука, издаван от маймуните, обикновено на български изписвано като "уук"

Продължаваме с く:


Чете се ку, както в куфар. Можем да я използваме в:
く - числото 9
いく - отивам
くうき - въздух

Предпоследната е け, която се изписва така:


и се чете ке, като в келеш. Някои думички с нея са:
いけ - езерце
け - коса

Последната сричка с К е こ. Тя се изписва по следния начин:


Чете се ко, като в кошница. Има я в думите:
こ - дете
くうこう - летище (обърнете внимание, че в тази дума う не се произнася като отделна сричка, а служи само за удължаване на предходната)
こい - 1. любов, 2. шаран, 3. ела тук (грубо)
こえ - глас

Това бяха символите, изобразяващи срички с К. Упражнявайте се да изписвате сричките и думите докато ги запомните.

В урок 4 ще научим символите на сричките със С.

Няма коментари:

Публикуване на коментар