сряда, 11 ноември 2009 г.

Японски език - уточнения

Може би сте забелязали, че от няколко дни няма нови уроци. Причината е, че усилено издирвам записи на произношението на сричките, за да мога да го илюстрирам в уроците. Макар повечето да се произнасят по същия или поне много близък начин до българския, има някои морфеми в японския език, които нямат нищо общо с никой от езиците, с които съм имал някакъв досег, например し, която по принцип е прието на латиница да се транскрибира като shi, в руската литература - си, а в българската - ши. Причината е, от една страна, че символът し се намира в реда С при табличното представяне на хирагана, но произношението му е нещо средно между си и ши. Постига се, като устните се приготвят за произнасяне на си, но езикът изговаря ши.

Мисля, че тук е мястото за още едно важно уточнение, което съм споменал мимоходом в първия урок, но тъй като знам колко малко са хората, които обръщат внимание на такива детайли, смятам, че е наложително да обърна специално внимание и тук. Става дума за това, че аз самият не съм никакъв капацитет или експерт по отношение на японския език, както може би понякога звуча в обясненията си. Аз самият го уча самостоятелно вкъщи, от книги и онлайн уроци, отчасти защото японският език ми е интересен, отчасти защото съм запленен от японската култура, и отчасти заради самото предизвикателство да науча сам един екзотичен език. По тази причина е възможно в обясненията ми да има неточности или недоуточнени неща, за които ще съм щастлив ако някой от читателите ми ме поправи - своевременно ще отразявам всякакви такива поправки в уроците.

понеделник, 9 ноември 2009 г.

Хлапе спи в Y-Wing

Честно, има родители, на чиито деца мога само да завиждам, и на които бих искал да приличам. Един от тях е този, който е направил огромен модел на Y-Wing от Star Wars на тавана на детската стая и е вградил легло в него. Аз самият като вманиачен фен на темата Star Wars съм възхитен от идеята, която освен че изглежда страхотно е и много практична, тъй като пести страшно  много място. Впечатляваща е обаче не само изработката на самия Y-Wing, а и оформлението на останалата част от стаята, която макар да запазва предназначението си навява асоциациите с хангар за въпросния Y-Wing. Безспорно това внушение до много голяма степен се дължи на страхотно проектираното осветление, което напълно следва стила на осветителните тела в големите кораби в Star Wars. Всъщност стига съм говорил, една снимка струва поне колкото хиляда думи, а тук имаме цели шест.


Всъщност на мен като на един истински "направи си сам" ентусиаст, веднага ми хрумнаха няколко идеи за допълване на това чудо - например вграждане на монитор и компютър в кокпита и свързването на пулта към платка от клавиатура, така че да се получи един истински симулатор за игри от рода на X-Wing, TIE Fighter и X-Wing: Alliance. Друга идея е да се замени обикновеното кошче за боклук, което се вижда на първата снимка, с astromech droid от типа на R2D2. Така или иначе и идеята и изработката на това чудо са прекрасни, и всеки фен на Star Wars света би бил повече от щастлив ако можеше да израстне в такава детска стая.

Японски език - урок 4

В днешния урок ще разгледаме следващия ред от таблицата - реда С. 
Започваме със символа さ. Той се изписва по следния начин:

и се чете са, като в сапун. Можем да я използваме за да изпишем думите:
さけ - саке
あさ - сутрин
けさ - тази сутрин
かさ - чадър


Следващият символ е し


Чете се ши, като се произнася нещо средно между с и ш. Има я в думите:
いし - камък
あし - крак
おいしい - вкусно
うし - крава

Третият символ е す


Чете се су, като в супа. Среща се в думите:
すし - суши
いす - стол
すき - харесвам

Продължаваме с せ


Чете се се, като в семафор. Има я в думите
あせ - сладък
せき - стол, седалка

Последният символ за този урок е そ. Изписва се:


Произнася се со, като в сода. С нея могат да се изпишат думите:
うそ - лъжа
そこ - там

Отново не забравяйте да изпишете поне по няколко реда с всеки символ и всяка дума за да можете да ги запомните. В следващия урок ще научим сричките с Т.петък, 6 ноември 2009 г.

Японски език - урок 3

В предишния урок се запознахме с изписването на гласните в хирагана - あ、い、う、え、お. В този урок ще продължим със символите от реда К, т.е. сричките, образувани с К.

Първата е か. Изписва се по следния начин:Произнася се ка, като в кака. С нейна помощ можем да изпишем думите:
かお - лице
いか - сепия
かう - купувам
あかい - червено

Следващата сричка е き:


Чете се ки, като в кифла. Думички с нея са:
おおきい - голям
えき - гара
うき - това е японската интерпретация на звука, издаван от маймуните, обикновено на български изписвано като "уук"

Продължаваме с く:


Чете се ку, както в куфар. Можем да я използваме в:
く - числото 9
いく - отивам
くうき - въздух

Предпоследната е け, която се изписва така:


и се чете ке, като в келеш. Някои думички с нея са:
いけ - езерце
け - коса

Последната сричка с К е こ. Тя се изписва по следния начин:


Чете се ко, като в кошница. Има я в думите:
こ - дете
くうこう - летище (обърнете внимание, че в тази дума う не се произнася като отделна сричка, а служи само за удължаване на предходната)
こい - 1. любов, 2. шаран, 3. ела тук (грубо)
こえ - глас

Това бяха символите, изобразяващи срички с К. Упражнявайте се да изписвате сричките и думите докато ги запомните.

В урок 4 ще научим символите на сричките със С.

четвъртък, 5 ноември 2009 г.

Японски език - урок 2

И така, след като в предишния урок се запознахме накратко с японските азбуки е време да започнем с изучаването на първата от тях. В този урок ще разгледаме накратко организацията на символите в хирагана и ще научим гласните, както и няколко думички, които могат да се изписват с тях.По-горе можете да видите цялата хирагана в табличния вид, в който обикновено се показва, както и четенето на всеки от символите. В този урок ще разгледаме първия ред - гласните.

Започваме с あ. Начинът и на изписване е следния:Произнася се а, като в мама.

Следва い. Изписва се:Произнася се и, като във филия. С тези две букви вече можем да изпишем първите си японски думи:
あい - любов
いい - добро

По-нататък е う:Произнася се у, като в шум. С нея можем да изпишем думите:
あう - срещам
いう - казвам

Продължаваме с え:която се произнася е, като в енигма. С нея ще изпишем:
いいえ - не
いえ - къща
え - картина

Последната гласна е お:


Произнася се о, като в хотел. Думи с нея са:
あお - синьо
おい - Ей! (грубо)
おう - крал

За да запомните символите се упражнявайте да ги пишете по много пъти. В следващия урок ще се запознаем със следващите пет символа - реда К.


Японски език - урок 1

Преди известно време започнах малко по малко да уча японски. Купих си някои книжки (тази, тази и тази) и бих ги препоръчал на всеки, който би искал да се запознае с японския език. Разбира се не се мина и без сериозно ровене из интернет, като там също намерих страхотно полезни ресурси по темата. Така или иначе реших (на мен самия ще ми е полезно) да излага тук малко по малко това, което съм научил.

Разбира се не може да се мине без малко теория и история. Скучната част ще я поспестя, защото който го интересува - може лесно да я намери или така или иначе вече я знае. Това, което е важно и трябва да се знае, е че японският език разполага с три азбуки. Този прост факт може да хвърли в тих ужас всеки, който тепърва започва да учи езика. По-страшното обаче е друго - докато две от азбуките (хирагана и катакана) са фонетични, третата - канджи е идеографска и в нея един и същи знак би могъл да се чете по различен начин в зависимост от контекста. Още по-стряскащо звучи това, че има около 80 000 символа. За щастие, в ежедневния японски език се използват много по-малко, и японският стандарт изисква учениците, завършващи училище да владеят списък от 2928 символа. Последната редакция на JIS (стандарта за визуализация на японските символи в електронен вид) съдържа 6355 канджи.

Какво всъщност са канджите? Това е писмена система, взаимствана директно от китайския език, като символите са идентични, но четенето им е съответно на японски, вместо на китайски език. Всъщност има два варианта за четене на канджите - кун йоми и он йоми, които в българоезичната литература ще срещнете съответно като кунно четене и онно четене. Засега обаче ще ги оставим настрана, тъй като сме само на първи урок и не сме стигнали до такива сложнотии.

Всъщност изобщо за начало няма да се занимаваме с канджите, защото преди тях е нужно да овладеем хирагана и катакана. Това са както споменах двете фонетични азбуки в японския език. Нека обясня накратко кога и как се използва всяа от трите азбуки. Най-просто казано катакана се използва за изписването на чуждици, заемки, имена на чужди страни и географски локации и чужди имена. Канджи се използват винаги, когато е възможно - т.е. когато дадена дума може да се изпише с тях - ползват се. Хирагана се използва за японски думи, които не могат да бъдат изписани с канджи, някои заемки от други езици, които обаче са твърде отдавна в японския език, добавяне на морфеми към четенето на канджите, за смислово подчертаване на дума в текст, или ако искаме да се подсигурим, че при четенето на думата няма да се получи двусмислие. Хирагана се състои от 46 символа, от които 5 изобразяват гласни звуци, 39 - срички, съставени от една гласна и една съгласна, 1 - съгласна и допълнителният символ を (wo), който се произнася по същия начин като гласната お (o). При катакана ситуацията е идентична, разликата е само в начина на изобразяване на морфемите.

Дотук със скучната част, време е да започнем с интересното. Първото нещо, което е нужно да се направи е да се уверите, че компютърът ви може да показва японски символи. Ако виждате следващия ред коректно, значи по някакво стечение на обстоятелствата всичко при вас е наред.

日本語 (にほんご, nihongo) - японски език


Ако виждате първите символи по начин, различен от това: 

значи имате проблем. В такъв случай използвайте инструкциите на този сайт за да инсталирате поддръжка за японски символи на компютъра си. Когато сте готови, преминете към урок номер 2, в който ще се запознаем с първите символи от хирагана.