четвъртък, 5 ноември 2009 г.

Японски език - урок 2

И така, след като в предишния урок се запознахме накратко с японските азбуки е време да започнем с изучаването на първата от тях. В този урок ще разгледаме накратко организацията на символите в хирагана и ще научим гласните, както и няколко думички, които могат да се изписват с тях.По-горе можете да видите цялата хирагана в табличния вид, в който обикновено се показва, както и четенето на всеки от символите. В този урок ще разгледаме първия ред - гласните.

Започваме с あ. Начинът и на изписване е следния:Произнася се а, като в мама.

Следва い. Изписва се:Произнася се и, като във филия. С тези две букви вече можем да изпишем първите си японски думи:
あい - любов
いい - добро

По-нататък е う:Произнася се у, като в шум. С нея можем да изпишем думите:
あう - срещам
いう - казвам

Продължаваме с え:която се произнася е, като в енигма. С нея ще изпишем:
いいえ - не
いえ - къща
え - картина

Последната гласна е お:


Произнася се о, като в хотел. Думи с нея са:
あお - синьо
おい - Ей! (грубо)
おう - крал

За да запомните символите се упражнявайте да ги пишете по много пъти. В следващия урок ще се запознаем със следващите пет символа - реда К.


Няма коментари:

Публикуване на коментар